SF koučování / terapie - hledání možností řešení

S klienty pracuji především online přes Microsoft Teams.

Při konzultacích využívám SF přístup zaměřený na hledání možností řešení a kolaborativně-dialogický přístup. SF přístup se zaměřuje na silné stránky člověka, je oceňující a všímá si i velmi drobných věcí, které se klientovi daří a snaží se najít v nich i v člověku zdroje pro dosažení toho, co si člověk přeje. To bývá často to nejtěžší - aby si člověk, který ke mně přichází, sám postupně přišel na to, chce a potřebuje, jak to má vypadat, až to tak bude, co se bude dít, co bude dělat, jak se to projeví v jeho životě... Tento detailní popis, na kterém s klientem pracujeme, pak často klientovi přináší i nápady a uvědomění, jaké má možnosti těchto svých vysněných cílů dosáhnout. 

SF terapie se příliš nezaměřuje na minulost, na zkoumání příčin problémů ani na problémy samotné.

Více se orientuje na žádoucí budoucnost, její detailní popis. V praxi se ukazuje, že když lidé přesně vědí, co chtějí a jak to má vypadat, mají větší šanci toho dosáhnout, protože si začnou všímat příležitostí a možností, které k tomu kolem sebe i v sobě mají.

Svým klientům neradím, co mají v životě dělat, protože právě klienty považuji za největší odborníky na svůj život. Provázím je v rozhovoru tak, aby si na svá řešení přišli sami, doprovázím je tímto svým hledáním a všímám si i drobných pokroků, které klienti někdy přehlížejí, vybízím je, aby přemýšleli, jak ze svých dosavadních úspěchů čerpat, jak uplatňovat tyto zkušenosti v plánech do budoucna.

Při našem rozhovoru si klienti nacházejí svá vlastní řešení, která jim nejvíce vyhovují. 

Zároveň uplatňuji kolaborativně-dialogický přístup, ve kterém je mi velkou inspirací způsob práce Harlene Anderson. Opravdově naslouchat, zajímat se o to, co mi druhý říká, nevnášet své předpoklady, být tu pro toho, který ve mě vložil tu důvěru a přihlásil se na konzultaci, reflektovat, co se v procesu děje, podporovat klienta v přinášení dalších pohledů, práce s příběhy,...

Se svými klienty se ráda směju a ráda přispívám k uvolněné atmosféře při společném rozhovoru  🙂